UAB „Kreditų Valdymo Grupė“ Liepyno g. 9, LT-08108 Vilnius Tel.: +370 5 2031658 El. paštas: info@kvgrupe.lt

Juridinių asmenų mokumo (kreditingumo) vertinimas

Tai susisteminta ekonominė - teisinė informacija, kurios pagalba objektyviai nustatoma ar įmonė realiai sugebės įvykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus. Suteikiant įmonei kreditą svarbu žinoti ne tik jos pavadinimą, pagrindinius rekvizitus ir veiklos pobūdį. Norėdami būti tikri, jog Jūsų verslo partneris sugebės vykdyti sutartinius įsipareigojimus, prieš suteikdami kreditą atlikite būsimo (ar esamo) kliento mokumo vertinimą. Tokiu būdu, įvertinę riziką mes galėsime padėti Jums apsispręsti dėl maksimalaus kredito suteikimo esamam ar būsimam Jūsų verslo partneriui.

Atminkite: Juridinių asmenų mokumo vertinimas suteikia ne tik vertingą informaciją apie Jūsų verslo partnerių galimybes vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, toks vertinimas galimas ir norint įvertinti Jūsų tiesioginių verslo konkurentų ekonominį pajėgumą!

Įmonės registracijos duomenys Kodas, pavadinimas, teisinis statusas, veikla, registracijos data.
PVM mokėtojo duomenys Registracijos data, mokėtojo kodas
Įmonės statusas Veikianti, nemoki, bankrutuojanti, bankrutavusi, likviduojama.
Sodros duomenys Neįvykdyti įsipareigojimai Sodrai, apdraustųjų (darbuotojų) skaičius ir kaitos istorija.
Vadovo duomenys Vadovo vardas, pavardė, adresas, stažas, kaitos istorija.
Veiklos kontaktiniai duomenys Oficialus veiklos adresas, telefonai, faksas, e-paštas, vadovas.
Įmonės metinė apyvarta Apyvartos intervalas, apyvartos kitimo istorija.
Nekilnojamas turtas Turto rūšis, kiekis, vieta, vidutinė rinkos vertė.
Transporto priemonės Transporto priemonių rūšys, kiekis, vidutinė rinkos vertė.
Turto apribojimai Įkeitimas, areštas, kiti galimi turto apribojimai.
Įmonės steigėjai Vardai, pavardės, pavadinimai, akcijų skaičius, akcijų dalys.
Dalyvavimas teismuose Bylų skaičius, datos, kreditoriai, reikalavimų sumos, istorija.
Balansas, pelno (nuostolių) ataskaita Ilgalaikis turtas, įsipareigojimai, pardavimų pajamos, savikaina, bendrasis pelnas, veiklos sąnaudos, veiklos pelnas (nuostoliai), grynasis pelnas (nuostoliai).
Kreditingumo istorija UAB „KVG“ vykdomų išieškojimų skaičius, stadija, istorija
Išvados ir rekomendacijos Rengia UAB „Kreditų Valdymo Grupė“ specialistai.