UAB „Kreditų Valdymo Grupė“ Liepyno g. 9, LT-08108 Vilnius Tel.: +370 5 2031658 El. paštas: info@kvgrupe.lt

Prevencinis spaudas

Tai informacinė – prevencinė priemonė, kurios pagalba efektyviai užkertamas kelias naujiems debitoriniams įsiskolinimams. Šiuo spaudu galite žymėti sudaromas sutartis, išrašomas sąskaitas, darbų priėmimo - perdavimo aktus ar kitokius dokumentus. Tokiu būdu subtiliai priminsite savo verslo partneriams, jog visi jų atsiskaitymai yra administruojami UAB „Kreditų Valdymo Grupė“.

Ši paslauga – tai dalis Jūsų kreditų valdymo sistemos ir pirmas žingsnis link sistemingos finansinių atsiskaitymų kontrolės.