UAB „Kreditų Valdymo Grupė“ Liepyno g. 9, LT-08108 Vilnius Tel.: +370 5 2031658 El. paštas: info@kvgrupe.lt

Sutarčių ruošimas ir sutarčių auditas

Sutartys - tai šiuolaikinių verslo santykių pagrindas. Dėl šios priežasties yra būtina, kad visos Jūsų įmonės sutartys visiškai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimus, bei tinkamai apsaugotų Jūsų įmonės interesus. Kvalilifikuoti UAB „Kreditų Valdymo Grupė“ teisininkai Jums tinkamai parengs pirkimo - pardavimo, rangos, nuomos, atstovavimo, darbo, steigimo ir kitas reikiamas sutartis. Jums pageidaujant, sutartys ruošiamos lietuvių, anglų ir rusų kalbomis.

Sutarčių auditas – tai teisinių veiksmų visuma leidžianti nustatyti ar visos audituojamos sutarties nuostatos atitinka Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimus, ar neprieštarauja viena kitai, ar tinkamai reglamentuoja sutartinius teisinius santykius tarp šalių ir galiausiai, ar yra palankios Jūsų verslo politikai. Patikėję savo sutarčių ruošimą ar jų auditą mūsų teisininkams, atsiradus sutarties pažeidimams turėsite tvirtą, neginčijamą poziciją ir esant reikalui nesunkiai įrodysite pažeidimo faktą teisminio proceso metu.