UAB „Kreditų Valdymo Grupė“ Liepyno g. 9, LT-08108 Vilnius Tel.: +370 5 2031658 El. paštas: info@kvgrupe.lt

Įmonių likvidavimas

Dažniausiai bendrovė likviduojama kai juridinio asmens dalyviai nusprendžia nutraukti jos veiklą. Sprendimą likviduoti bendrovę priima visuotinis akcininkų susirinkimas. Atkreiptinas dėmesys, kad visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo likviduoti nemokią bendrovę. Nemoki bendrovė likviduojama Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

Patikėję likvidavimą UAB „Kreditų valdymo Grupė“, būsite tikri, kad procedūra vyks pagal įstatymų nustatytus reikalavimus: paskelbsime apie bendrovės likvidavimą, baigsime vykdyti įmonės prievoles, išieškosime skolas, likusį turtą perduosime akcininkams, sudarysime likvidavimo aktą, paruošime ir pateikiame dokumentus Lietuvos Respublikos Archyvui, Juridinių Asmenų Registrui, sunaikinsime bendrovės spaudą, sutvarkysime visus kitus formalumus.