UAB „Kreditų Valdymo Grupė“ Liepyno g. 9, LT-08108 Vilnius Tel.: +370 5 2031658 El. paštas: info@kvgrupe.lt

Skolų pripažinimas beviltiškomis (skolų nurašymas)

Mokesčių mokėtojams skolų, kurių išieškojimas yra negalimas, pripažinimas beviltiškomis yra naudingas mokestinių lengvatų tikslu. Tai procesas, kurio metu įrodinėjamas debitorinio įsiskolinimo beviltiškumas ir pastangos jam susigrąžinti. Pavykus išpildyti prieš tai minėtas sąlygas, atsiranda teisinis pagrindas buhalterine prasme beviltišką skolą nurašyti iš pelno į nuostolius ir tokiu būdu susimažinti (susigrąžinti) mokėtinų mokesčių sumą, jau nuo „nurašytos“ skolos sumos mokesčių ribose.

UAB „Kreditų Valdymo Grupė“ specialistai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktais, surinks bei parengs visus reikiamus dokumentus kad atitinkama skola teisiškai galėtų būti laikoma beviltiška.