UAB „Kreditų Valdymo Grupė“ Liepyno g. 9, LT-08108 Vilnius Tel.: +370 5 2031658 El. paštas: info@kvgrupe.lt

Teisminis skolų išieškojimas

UAB „Kreditų Valdymo Grupė“ visuomet ragina atkreipti dėmesį 2 dalykus: skolos priteisimą ir realų piniginių lėšų atgavimą. Dažniausiai savo klientams visų pirma rekomenduojame pritaikyti ikiteismines skolos išieškojimo priemones, o joms nepasiteisinus – pateikiame rekomendaciją dėl teisminio skolos išieškojimo perspektyvumo. Tačiau, pasitaiko ir tokių atvejų, kuomet įvertinę esamą skolininko būklę, iš karto rekomenduojame pradėti teisminį išieškojimą.

Ikiteisminio skolos išieškojimo metu apie konkretų skolininką surinkta informacija (neatsiskaitymo priežastys, kokiais adresais priimama korespondencija, ar dar tebevykdoma ūkinė – komercinė veikla, vykdomų teisminių procesų skaičius ir kt.) leidžia tinkamai apsispręsti ar kreipimasis į teismą atneš realią naudą ar tik papildomas išlaidas. Užtikriname, kad padarysime viską, jog turėdami aktualią informaciją apie skolininko mokumą, apsaugotume Jus nuo nereikalingų investicijų į neperspektyvius teisminius procesus ir orientuosimės tik į tai, kas Jums teikia praktinę naudą.

UAB „Kreditų Valdymo Grupė“ veiklos išskirtinis bruožas – tęstinumo tarp ikiteisminio, teisminio ir vykdymo procesų užtikrinimas. Ilgalaikis bendradarbiavimas su advokatų bei antstolių kontoromis leidžia garantuoti, jog nepavykus ikiteisminiam skolos išieškojimui, esant tikslingumui, nedelsiant bus pradėtas teisminis skolos išieškojimas, gautas palankus sprendimas – perduotas vykdyti antstoliams bei nuolat kontroliuojamas pastarųjų darbas. Visi šie veiksmai užtikrina, kad per trumpiausią terminą būtų pasiektas norimas rezultatas – kliento naudai išieškota skola.